Lentil / Dal

Booter Beshon (Chick Peas Powder)
500 gm
70.00
Pran Moshur Dal (Deshi) 500 gm
1 Unit
66.00
Mash Dal Peeled
500 gm
88.00
Garbanzo Peeled (Khosha Charano Chola Boot)
KG
98.00
Anchor Boot Dal
KG
60.00
Mixed Dal
KG
100.00
Fresh Moshur Dal 1 kg
1 Unit
120.00
Chick Peas (Kabuli Boot Dal)
KG
160.00
Kheshari Dal
KG
98.00
Dubli Boot
KG
80.00
Moshur Dal (Big)
KG
90.00
Mug Dal
KG
140.00
Moshur Dal (Deshi)
KG
140.00
Garbanzo (Chola Boot)
KG
80.00